Firma ANGEL BHP Sp. z o.o. istnieje od 2012 roku, jako zespół wyspecjalizowanych profesjonalistów, który dzięki wieloletniemu doświadczeniu zapewnia kompleksową obsługę w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, prawa i księgowości.

 Pierwszorzędną zasadą w Naszej firmie jest szerzenie zasad Kultury Bezpieczeństwa. W naszym rozumieniu bezpieczeństwo stanowi wartość priorytetową oraz trwałą, jaką powinien kierować się każdy pracownik w przedsiębiorstwie. Dążenia te zapewniają ochronę dla poszczególnych jednostek oraz dla całego personelu.

 Wszystkie regulacje prawa pracy zostały ustanowione zarówno w interesie pracodawcy jak i pracownika. Nadrzędnym celem tych gwarancji jest unormowanie wzajemnych praw i obowiązków obu stron stosunku pracy. Dawne sztywne przepisy i reguły BHP, przeistaczają się dziś w wysoki poziom dbałości organizacji o bezpieczeństwo i higienę pracy zwany coraz częściej kulturą bezpieczeństwa.

 Pojęcie kultury bezpieczeństwa różni się od wcześniej stosowanych praktyk zakazów i nakazów. Celem jest stworzenie wśród załogi stanu świadomości zagrożeń, przez co istniejące formalne i nieformalne normy postępowania stają się nie tylko nakazem ale odruchem.

 Firma Angel BHP Sp. z o.o. zapewnia wszechstronne wsparcie w zakresie BHP.

Główny Specjalista ds. BHP i PPOŻ mgr Angelika Głowacka

Absolwentka studiów w zakresie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na Akademi Górczniczo - Hutniczej im St. Staszica w Krakowie.

Absolwentka Szkolenia Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Oferujemy przejęcie zadań Służby BHP w zakładach pracy m. in. w zakresie:

 1. Szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu BHP
 2. Szkoleń PPOŻ i ewakuacji oraz pierwszej pomocy
 3. Sporządzania ocen ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
 4. Konsultacje i pomoc w opracowaniu szczegółowych instrukcji roboczych, instrukcji dotyczących ob-sługi maszyn i urządzeń w zakresie BHP
 5. Sporządzenie dokumentacji dotyczącej świadczeń z tytułu wypadków w drodze do i z pracy
 6. Prowadzenie rejestrów wypadków przy pracy i chorób zawodowych
 7. Prowadzenie rejestru aktualności wszelkich szkoleń

 Angel BHP Sp. z o.o. to energicznie rozwijająca się firma, z której usług korzysta obecnie wiele przedsiębiorstw. Obsługujemy zarówno małe jak i duże firmy posiadające swoje placówki na terenie całego kraju.

W tym celu oferujemy najwyższą, jakość świadczonych usług poprzez atuty takie jak:

 1. fachowe doradztwo
 2. szybkość działania
 3. przystępna cena
 4. terminowość oraz wysoki poziom oferowanych usług
 5. współpracę z doświadczonymi specjalistami

 Kultura bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie jest troską o zdrowie pracowników oraz bezpieczeństwo pracodawcy. Tak aby wysoki standard warunków pracy bezpośrednio przekładał się na bezpieczeństwo finansowe całej Państwa firmy.